WELK POTENTIEEL ZIT ER IN JULLIE CONFLICT?

Tientallen mensen liggen zwemmend in diep-blauw water. Waar zwemmen ze heen? De meeste zwemmen van onder in het beeld, naar boven in het beeld. Zwemmen ze echt samen? Wat zit er onder het water?

Conflict en spanning in een samenwerking zijn normaal en komen gelukkig vaak voor. Want het uitspreken van spanning, het luisteren naar spanning; het samen doorspreken en doormaken ervan, biedt kansen om het anders, beter en gepaster te gaan doen.

...Samen

...Of apart.

Soms zit de spanning echter gevangen en krijgen jullie ze samen niet vastgepakt. Omdat het te moeilijk is? Te breekbaar, te spannend, of te pijnlijk? Omdat de spanning er al te lang zit? Omdat ze niet boven, maar onder water zit en je ze moeilijk te pakken krijgt?

Je zette de eerste blangrijke stap. Je voelt aan dat externe begeleiding nodig is en bent op zoek.

Als

erkend bemiddelaar in arbeids- en sociale zaken...

Bemiddeling kan georganiseerd worden tussen twee collega’s of grotere groepen collega’s. Tussen samenwerkende of cooperatief georganiseerde groepen.

...help ik een veilige en moedige ruimte te creëren. Om te zeggen wat er gezegd moet worden.


Ik begeleid je om naar elkaar te luisteren, ondanks het conflict dat jullie ervaren. Om elkaars verhaal achter het verhaal te horen. Zodat communicatie over het verschil weer kan vloeien. En er opnieuw verbinding kan ontstaan op die raakvlakken die er wel zijn. Bemiddeling begeleidt mensen in het zoeken naar oplossingen die voor alle partijen wenselijk en haalbaar zijn.

Hoe werk ik?

Midden in de rivier vormen keien en grote stenen een bassin voor stilstaand water dat opnieuw begint te stromen als er een steen verlegd wordt.

We maken kennis tijdens een gratis kennismakingsgesprek. Daarin beluister ik wat de situatie is, om wie het gaat en waar deze mensen naartoe willen. Indien bemiddeling de juiste interventie is, maak ik een samenwerkingsvoorstel dat een kader biedt voor de stappen die ik als bemiddelaar met jullie wil zetten.


Ik begeleid jullie zacht en sterk tegelijkertijd om niet in de vangnetten en valstrikken van spannend conflict te blijven vasthangen. Niet te struikelen of kopje onder te gaan. De inzet is de transformatie van jullie conflict.

MAG IK JULLIE BEGELEIDEN BIJ DEZE MOEDIGE STAP?